آشنایی با خمیر مایه

در این بخش به عملکرد خمیرمایه، انواع این ماده مهمترین و تعیین کننده ترین قسمت نان است … واضح‌ترين عمل خميرمايه براي مصرف كننده ايجاد…