خصوصیات یک چمن خوب فوتبال

علوم باغباني به عنوان يك رشته علمي وعملي ارتباط گسترده اي با علوم گوناگون ديگر نظير زيست شناسي بيوشيمي ،شيمي آلي وگياهشناسي و… دارد.

ارتباط باغباني با رشته تربيت بدني در نگاه اول ممكن است بسيار سطحي  واندك به نظر برسد اما حقيقت اين است كه اين دو رشته هر چند به دو شاخه متفاوت علوم زيستي يعني جانوري وگياهي مربوط مي شوند و از لحاظ علمي جدا از هم در نظر گرفته مي شوند اما ازنظر عملي ارتباطا ت مهمي دارند.

آيا تاكنون كه يك مسابقه فوتبال تماشا كرده ايد هرگز به اين نكته توجه كرده ايد كه آنچه باعث بهبودي روند بازي وزيباتر وجذاب تر شدن يك مسابقه فوتبال مي شود چمن زير پاي بازيكنان است؟

آيا تا به حال به اين موضوع كه چه متخصصاني در پشت صحنه يك مسابقه مي كوشند تا چمني يك دست وزيبا براي تلاش بازيكنان مهيا شود توجه كرده ايد.

بدون شك اين منطقه فقط در مورد فوتبال وجود ندارد مسابقات هاكي ،تنيس و فوتبال آمريكايي نيز روي چمن برگزار ميشوند.

البته بايد توجه داشت كه چمن فقط براي زيبايي طراحي نشده چنانكه در اين نوشته خواهيم ديد چمن اگر از نوع مناسب انتخاب  نشود  بدون شك باعث افزايش مصدوميت هاي بازيكنان مي شود ودر حقيقت چمن مناسب وقابل ارتجاع صدمات وارد به بازيكنان را نيز كاهش مي دهد.

ما در اين نوشته سعي نداريم تا به شكل تخصصي واردمباحث مربوط به كاشت ،داشت ونگهداري چمن شويم هدف ما از اين نوشته نشان دادن اين موضوع است  كه چمن مصنوعی مناسب وتهيه و نگهداري آن چه نقش مهمي در برگزاري مسابقات ورزشي مي تواند داشته باشد يا به عبارت  درست تر نقش متخصصين باغباني در تربيت بدني

– يك چمن خوب چه خصوصياتي دارد :

در كيفيت چمن عوامل مختلف دخالت دارند كه به اختصار به مهم ترين آن ها پرداخته مي شود.

1-  تراكم: عبارت است از تعداد شاخساره يا پنجه ها ( اندام هاي هوايي) در واحد سطح كه با توجه به خصوصيات ‍‍‍ژنتيكي و محيطي  تغيير مي كند.

2-  بافت : چمن هابه دودسته باريك برگ وپهن برگ تقسيم مي شوند و بافت چمن به اين نكته مربوط استهرچه تراكم بيشتر باشد طبعا برگ آن باريك تر خواهد بود.

3-    يكنواختي: ظاهر چمن ها در اين خصوصيت تابع عواملي چون بافت ،تراكم ،گونه و قابليت پاخوري چمن است.

4-  رنگ : رنگ چمن بستگي به خصوصيات ژنتيكي ورقم دارد هرچند تحت تاثير برخي عوامل نظير كمبود مواد غذايي وچيدن نامناسب قرار مي گيرد.

5-    عادت رشدي : شاخساره چمن به سه روش پنجه زني ،ريزوم و استولون توسعه مي يابد.

6-    نرمي سطح بالاي چمن: اين ويژگي در قابليت بازي چمن وسرعت توپ موثر است و نقش مهمي در مسابقات ورزشي دارد.

7-    اسنحكام :مقاومت به فشار را استحكام مي گويند و اين فاكتور در چمن هاي زمين هاي ورزشي مهم است.

8-  قابليت ارتجاع : عبارت است از ويژگي برگشت پذيري به حالت اوليه پس از رفع نيروي وارد ه اين عامل در چمن هايي كه رفت وآمد و فعاليت هاي ورزشي روي آن ها صورت مي گيرد از اهميت ويژه اي برخوردار است.

9-  برگشت پذيري يا جهندگي : عبارت است از ظرفيت تحمل ضربه وشوك بدون تغيير ظاهر چمن . اين ويژگي در واقع توسط توانايي تحمل شاخساره هاي جانبي و برگ ها پديد مي ايد و در زمين هاي فوتبال عامل مهمي در كاهش صدمه ديدگي بازيكنان است.

10-طراوت وشادابي : اين ويژگي رابطه مستقيم با طراوت دارد.

11-باز سازي: توانايي توليد پس از صدمه در اثر ضربه ، بيماري و… را بازسازي وبهبود مي گويند اين ويژگي شديدا تحت تاثير دو عامل است الف) شرايط ژنتيكي : ساختار وراثتي گياه در ترميم آسيب واردهدر اثر عوامل محيطي اهميت دارد   ب)شرايط محيطي : دماي  نامناسب ، خاك سمي و الوده،نور نامناسب ، كود وخاك فشرده.

به اين ترتيب چنانكه مشاهده شد از موارد بالا در زمين هاي ورزشي جهندگي ،قابليت ارتجاع ،نرمي سطح بالايي چمن و توانايي باز سازي چمن بسيار مهم است در ادامه به بررسي موارد مهم در نگهداري چمن هاي ورزشي مي پردازيم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *